New Dozamech CBD-2 grain cleaner

PDF
new Dozamech  CBD-2 grain cleaner
new Dozamech  CBD-2 grain cleaner
new Dozamech  CBD-2 grain cleaner image 2
new Dozamech  CBD-2 grain cleaner image 3
new Dozamech  CBD-2 grain cleaner image 4
new Dozamech  CBD-2 grain cleaner image 5
new Dozamech  CBD-2 grain cleaner image 6
new Dozamech  CBD-2 grain cleaner image 7
Interested in the ad?
1/7
PDF
€6,478
Net price
PLN 27,600
≈ $6,901
€7,967.94
Gross price
Contact the seller
Brand:  Dozamech
Model:  CBD-2
Type:  grain cleaner
Year of manufacture:  10/2021
Net weight:  330 kg
Location:  Poland Odolanów
Placed on:  Mar 25, 2024
Agronetto ID:  PV27041
Description
Capacity:  3.5 t/h
Overall dimensions:  2.5 m × 1.05 m × 2.38 m
Condition
Condition:  new
More details
Colour:  deep blue, metallic

More details — New Dozamech CBD-2 grain cleaner

English
The CBD-2 drum cleaner by Dozamech is a machine that allows you to clean dust, sand, stones, chaff, plant parts and weeds, and to segregate seeds:

· Cereals and corn

Cruciferous plants, such as:
· Cereals and corn

Cruciferous plants, such as:

about rapeseed

o turnip

about mustard

· Leguminous plants, such as:

about soybeans

about the peas

about the list

about the field peas

about field beans

Small-seed legumes, such as:

o clover:

▪ white

▪ red

▪ pink

o phacelia

o trefoil

Grasses, such as:

for ryegrass

about timothy

about the panicle

The CBD-2 drum cleaner is compact, solid and easy to use, allowing for intuitive operation.

Machine dimensions:

length - 2.5 m

length - 1.05 m²

height - 2.38 m²The CBD2 Drum Cleaner has wheels mounted on the legs, which allow it to be quickly moved to various workplaces. The additionally applied wheel lock allows for vibration-free work.

The equipment of the cleaner consists of:

Cleaning loading body composed of:

for the loading basket

▪ with a capacity of 100 kg for wheat

o fan

▪ with a 1.5 kW motor

▪ with an impeller with centrifugal blades

· Statically balanced

· Dynamically balanced

about the management box

o the hole with a dust bag

Cleaning and segregating body composed of:

on the drum cleaner

▪ with 2 pieces of external screens

▪ with 2 pieces of inner screens

▪ with the sieve cleaning brush

about the segregation segment

▪ With 5 grain outlet openings

· Waste - broken grain, weed seeds

· Forage

Consumption

· Sowing

· For waste - large parts of plants, stones, lumps of earth

o the safety hatch

o drum motor with screens with a power of 0.7 kW

Cleaning and segregation of seeds in the CBD-2 drum cleaner is done by:

· Air movement generated with the help of a fan - cleaning of dust, chaff and fine straw;

· Seeds moving on the sieves during the rotation of the drum.

Standard equipment (included)

Sieves - 4 pieces,

Scraper brush,

· Management box,

· Cloth bag for waste.

Additional equipment (against payment)

• 4 sieves for each group of seeds.• protection of the charging hopper, from Min to Max,

Dozamech CBD-2 drum cleaner seed cleaning performa
Show the whole comment
Dodatkowe dane techniczne:
Czyszczarka bębnowa CBD-2 firmy Dozamech to maszyna, która pozwala oczyszczać z pyłów, piasku, kamieni, plew, części roślin oraz chwastów i segregować nasiona:

· zbóż i kukurydzy

· roślin krzyżowych, takich jak:

o rzepak

o rzepik

o gorczyca

· roślin motylkowych grubonasiennych, takich jak:

o soja

o groch

o wyka

o peluszka

o bobik

· roślin motylkowych drobnonasiennych, takich jak:

o koniczyna:

▪ biała

▪ czerwona

▪ różowa

o facelia

o komonica

· traw, takich jak:

o życica

o tymotka

o wiechlina

Czyszczarka bębnowa CBD-2 charakteryzuje się zwartą, solidną konstrukcją i jest prosta w obsłudze, umożliwiając działanie intuicyjne.

Wymiary maszyny:

długość – 2,5 m

szerokość – 1,05 m

wysokość – 2,38 m

Czyszczarka Bębnowa CBD2 ma zamontowane na nogach koła, które umożliwiają jej szybkie przemieszczanie w różne stanowiska pracy. Zastosowana dodatkowo blokada kół pozwala na pracę bezdrganiową.

Na wyposażenie czyszczarki składają się:

· korpus załadowczy czyszczący złożony z:

o kosza załadowczego

▪ o pojemności 100 kg dla pszenicy

o wentylatora

▪ z silnikiem o mocy 1,5 kW

▪ z wirnikiem z łopatami odśrodkowymi

· wyważonymi statycznie

· wyważonymi dynamicznie

o skrzynki zarządzającej

o otworu z workiem na zanieczyszczenia pyłowe

· korpus czyszcząco-segregujący złożony z:

o bębna czyszczarki

▪ z 2 sztukami sit zewnętrznych

▪ z 2 sztukami sit wewnętrznych

▪ ze szczotką czyszczącą sita

o segmentu segregacyjnego

▪ z 5 otworami wylotowymi ziarna

· odpadowym – połamane ziarno, nasiona chwastów

· paszowym

· konsumpcyjnym

· siewnym

· na odpady – duże części roślin, kamienie, bryły ziemi

o klapy zabezpieczającej

o silnika bębna z sitami o mocy 0,7 kW

Czyszczenie i segregacja nasion w czyszczarce bębnowej CBD-2 odbywa się poprzez:

· wygenerowany z pomocą wentylatora ruch powietrza – czyszczenie z pyłu, plew i drobnej słomy;

· przesuwanie się nasion na sitach podczas obrotu bębna.

Wyposażenie standardowe (w cenie)

· sita – 4 sztuki,

· szczotka zgarniająca,

· skrzynka zarządzająca,

· worek płócienny na odpady.

Wyposażenie dodatkowe (odpłatnie)

• 4 sztuki sit, do każdej grupy nasion.• zabezpieczenie kosza zasypowego, od Min do Max,

Wydajność czyszczenia nasion czyszczarki bębnowej CBD-2 firmy DozamechNasiona / Ziarno

Wydajność w t/h

Czyszczenie nasion lub ziarna bez segregacji

15,0 – 20,0

Pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto

3,0 – 4,0

Owies

2,0 – 2,5

Kukurydza

4,0 – 5,0

Rzepak, rzepik, gorczyca

1,0 – 2,0

Bobik, groch, peluszka, soja, wyka

4,0 – 5,0

Koniczyna: czerwona i biała, facelia, komonica

1,0 – 2,0

Trawy

0,75 – 1,5
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads