New Stiler MULCZER KOSIARKA BIJAKOWA 205 CM, FLAIL MOWER tractor mulcher

PDF
new Stiler MULCZER KOSIARKA BIJAKOWA 205 CM, FLAIL MOWER tractor mulcher
new Stiler MULCZER KOSIARKA BIJAKOWA 205 CM, FLAIL MOWER tractor mulcher
new Stiler MULCZER KOSIARKA BIJAKOWA 205 CM, FLAIL MOWER tractor mulcher image 2
new Stiler MULCZER KOSIARKA BIJAKOWA 205 CM, FLAIL MOWER tractor mulcher image 3
new Stiler MULCZER KOSIARKA BIJAKOWA 205 CM, FLAIL MOWER tractor mulcher image 4
new Stiler MULCZER KOSIARKA BIJAKOWA 205 CM, FLAIL MOWER tractor mulcher image 5
new Stiler MULCZER KOSIARKA BIJAKOWA 205 CM, FLAIL MOWER tractor mulcher image 6
new Stiler MULCZER KOSIARKA BIJAKOWA 205 CM, FLAIL MOWER tractor mulcher image 7
new Stiler MULCZER KOSIARKA BIJAKOWA 205 CM, FLAIL MOWER tractor mulcher image 8
new Stiler MULCZER KOSIARKA BIJAKOWA 205 CM, FLAIL MOWER tractor mulcher image 9
Interested in the ad?
1/9
PDF
€2,605
Gross price, VAT – 23%
PLN 11,100
≈ $2,775
€2,117.89
Net price
Contact the seller
Brand:  Stiler
Model:  MULCZER KOSIARKA BIJAKOWA 205 CM, FLAIL MOWER
Type:  tractor mulcher
Year of manufacture:  2023
Net weight:  430 kg
Location:  Poland Sokołów Podlaski
Placed on:  Mar 21, 2024
Agronetto ID:  JT33484
Leasing is possible: 
Purchase by installments is possible: 
Description
Working width:  2.05 m
Required tractor power:  40 HP
Overall dimensions:  2.2 m × 0.8 m × 0.9 m
Condition
Condition:  new
Warranty::  1 year

More details — New Stiler MULCZER KOSIARKA BIJAKOWA 205 CM, FLAIL MOWER tractor mulcher

English
STILER DP205 flail mulcher.

The DP models are designed to mulch rough landscaped areas including heavy grass, branches, vines and other areas surrounding farms, property, parks and roadsides.

The DP205 model is equipped with the option of HYRAULIC Mulcher TRAVEL by 53 cm. This shift allows us to reach the mower by an additional 53 cm to the side.

Reinforced model with thicker metal sheets and better bearings resistant to heavy working conditions.
Technical data:

Mulching width: 205 cm
Tractor power: 50 - 80 HP
PTO speed: 540 rpm.
Rotation speed of the cutting roller: 2425 rpm.
Efficiency: 6500 - 17000 m2/h
Number of beaters: 32 pcs
Beater weight: 760 g
Flail bolt: M16
Number of strips: 3 pcs
Hydraulic travel: 53 cm
Handle: three-point linkage
Weight: 430 kg
Dimensions width / length / height: 220 / 80 / 93 cm

Included:

Mulcher
Power take-off (PTO)
A set of beaters
User manual
CE certificate

Specification:

Robust flail mower, designed for hard work.
Low weight and power demand is ideal for small and medium tractors.
The mulcher is equipped with a powerful transmission and a robust driveline for trouble-free mowing.
Cutting height controlled by adjustable skids.
Heavy-duty mulching blades.
Safety flaps.
The machine housing made of thick metal sheets ensures long-term reliability of the machine.
The mower has adjustable belt tension.
The protection of the working shaft reduces the flying out elements, thanks to which the mulcher is also suitable for use in urban areas.
It also copes with neglected terrain where there are more stones, branches and other obstacles,
The machine has a double protection against damage to the transmission: the hammers bounce off a stable obstacle, the belts on the pulleys slip if there is too much resistance.
The gearbox is equipped with a one-way clutch.
Hydraulic travel of 53 cm.

Application:

mowing all kinds of wasteland,
roadside mowing,
mowing green areas in cities
care of pastures, meadows, recreational areas, bushes for cleaning purposes
mowing green areas in parks
as a cleaning machine in orchards and nurseries

The great advantage of the DP205 model is the ability to hydraulically move the mulcher by 53 cm.

The movement is carried out by means of a hydraulic cylinder connected to the tractor's pump.

The rotating shaft is equipped with 32 flails that easily shred grass and branches.

The weight of a single beater is as much as 760 g.

The machine is equipped with a standard three-point hitch. The set also includes a universal power take-off shaft.

The mowing height is set with adjustable skids.
Show the whole comment
Mulczer bijakowy STILER DP205.

Modele DP przeznaczone są do mulczowania surowych obszarów krajobrazowych, w tym ciężkich traw, gałęzi, winorośli i innych miejsc otaczających gospodarstwa, posesję, parki oraz pobocza dróg.

Model DP205 wyposażony został w opcję HYRAULICZNEGO PRZESUWU mulczera o 53 cm. Przesuw ten pozwala nam sięgnąć kosiarką o dodatkowe 53 cm w bok.

Wzmocniony model z grubszymi blachami oraz lepszymi łożyskami odpornymi na ciężkie warunki pracy.
Dane techniczne:

Szerokość mulczowania: 205 cm
Moc ciągnika: 50 - 80 km
Obroty WOM: 540 obr./min.
Prędkość obrotowa wałka tnącego: 2425 obr./min.
Wydajność: 6500 - 17000 m2/h
Liczba bijaków: 32 szt
Waga bijaka: 760 g
Śruba bijaka: M16
Liczba pasków: 3 szt
Przesuw hydrauliczny: 53 cm
Uchwyt: TUZ
Waga: 430 kg
Wymiary szerokość / długość / wysokość: 220 / 80 / 93 cm

W zestawie:

Mulczer
Wałek odbioru mocy (WOM)
Komplet bijaków
Instrukcja obsługi
Certyfikat CE

Specyfikacja:

Wytrzymała kosiarka bijakowa, przystosowana do ciężkiej pracy.
Niska waga i zapotrzebowanie mocy idealnie sprawdza się z małymi oraz średnimi ciągnikami.
Mulczer wyposażony jest w przekładnię o dużej mocy oraz solidny układ napędowy zapewniający bezproblemowe koszenie.
Wysokość cięcia kontrolowana przez regulowane płozy.
Ostrza do mulczowania o dużej wytrzymałości.
Klapy bezpieczeństwa.
Obudowa maszyny wykonana z grubych blach zapewnia wieloletnią niezawodność maszyny.
Kosiarka posiada regulację naciągu pasków.
Zabezpieczenia wału roboczego ograniczają wylatujące elementy dzięki czemu mulczer nadaje się także do użytku w terenie zurbanizowanym.
Daje sobie również radę w zaniedbanym terenie gdzie występuje większa ilość kamieni, gałęzi i innych przeszkód,
Maszyna posiada podwójne zabezpieczenie przed zniszczeniem przekładni: młotki odbijają się od stabilnej przeszkody, paski na kołach pasowych w razie zbyt dużego oporu ślizgają się.
Przekładnia wyposażona w sprzęgło jedno kierunkowe.
Hydrauliczny przesuw o 53 cm.

Zastosowanie:

wykaszanie wszelkiego rodzaju nieużytków,
wykaszanie poboczy dróg,
wykaszanie terenów zielonych w miastach
pielęgnacja pastwisk, łąk, terenów rekreacyjnych zarośli w celach porządkowych
wykaszanie terenów zielonych w parkach
jako maszyna porządkowa w sadownictwie i szkółkarstwie

Dużym atutem modelu DP205 jest możliwość hydraulicznego przesuwu mulczera o 53 cm.

Przesuw odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego podłączanego pod pompę ciągnika.

Obrotowy wał wyposażony został w 32 bijaki które bez problemu rozdrabniają trawę oraz gałęzie.

Waga pojedynczego bijaka to aż 760 g.

Maszyna wyposażony jest w standardowy uchwyt TUZ. Do zestawu dajemy także uniwersalny wałek odbioru mocy.

Wysokość koszenia ustawiana jest za pomocą regulowanych płóz.
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads