New Dozamech SM-3 mobile grain dryer

PDF
new Dozamech SM-3 mobile grain dryer
new Dozamech SM-3 mobile grain dryer
new Dozamech SM-3 mobile grain dryer image 2
new Dozamech SM-3 mobile grain dryer image 3
new Dozamech SM-3 mobile grain dryer image 4
new Dozamech SM-3 mobile grain dryer image 5
Interested in the ad?
1/5
PDF
€51,540
Net price
PLN 223,200
≈ $54,910
€63,394.20
Gross price
Contact the seller
Brand:  Dozamech
Model:  SM-3
Type:  mobile grain dryer
Year of manufacture:  10/2021
Net weight:  3930 kg
Location:  Poland Odolanów
Placed on:  Mar 25, 2024
Agronetto ID:  XY27051
Description
Capacity:  13 t/h
Volume of the tank:  17 m³
Overall dimensions:  5.6 m × 2.45 m × 7.7 m
Axles
Number of axles:  1
Tyre condition:  100 %
Condition
Condition:  new
More details
Colour:  blue, metallic

More details — New Dozamech SM-3 mobile grain dryer

English
Mobile means in this case as much as enabling them to be moved and worked in fields or on other farms. The mobility of the dryer is a significant benefit for the owners, as there is no need to obtain the administrative approval of various state or local government offices.

The Dozamech dryer guarantees the required grain parameters with low energy expenditure. Mobile grain dryers SM are characterized by a solid structure, made of high-quality and hot-rolled metallurgical steel sections, and an acid-resistant drying chamber, made of perforated sheet that allows moist air to pass through. The acid-resistant perforated sheet is also resistant to abrasion and high temperatures, which guarantees a long service life of the machine. The applied heat source in the form of a burner for fuel oil, gas or a furnace fired with renewable energy sources "RES" (such as pellets or briquettes) with a heat exchanger in combination with a high-flow air fan, provides a large amount of warm air stream surrounding the dried material from all sides.

Automatic control is directed:

· High-power fuel oil burner with a system of two fire sources;
Dozamech offers mobile SM grain dryers depending on their hopper size:

· SM-1 with a capacity of 31 m³ = 25 T

o with electric drive

o an oil burner

o gas burner

· SM-2 with a capacity of 12 m³ = 9 T

o with electric drive

o an oil burner

o gas burner

· SM-3 with a capacity of 17 m³ = 12 T

o with drive:

▪ electric

▪ PTO: SM-3W

▪ electric and PTO: SM-3SW

o an oil burner

o gas burner

· SM-3 with a heat exchanger of 17 m³ = 12 T

o with electric drive

o a renewable fuel stove

Standard equipment, depending on the version:

· A fuel oil burner with a tank

· gas burner

· RES fuel-fired furnace

Electric motors

· PTO

· Control cabinet with sensors

· Aspiration

· Work and transport lighting

The possibility of installing the device at the customer's site, commissioning and operator training included in the price of the machine

A high-power gas burner,

· Wood pellet stove.

The design of our dryers and their automation allow us to ensure the right air temperature without unnecessary fuel combustion. During operation, the entire structure rests on six supports, which ensures its stable operation, even on uneven terrain.

Drives for working elements are powered by electric motors of reputable manufacturers or transmitted from the power take-off shaft of the agricultural tractor PTO. Maintenance-free oil gears are also installed. A series of sensors monitoring the dryer operation allows for fully controlled processes - both fuel combustion, air heating and raw material drying. A simple control cabinet allows you to program the control of the entire process and monitors all important parameters of the dryer. In the event of an undesirable reaction, all components are immediately stopped.
Show the whole comment
Mobilne znaczy w tym przypadku tyle, co umożliwiające ich przemieszczanie i pracę na polach lub w innych gospodarstwach. Mobilność suszarni to znaczący profit dla gospodarzy, związany z brakiem konieczności posiadania zgody administracyjnej różnych Urzędów Państwowych lub Samorządowych.

Suszarnia firmy Dozamech gwarantuje uzyskanie wymaganych parametrów ziarna przy niskim wydatku energetycznym. Mobilne suszarnie ziarna SM charakteryzuje solidna konstrukcja, wykonana z wysokogatunkowych i walcowanych na gorąco hutniczych kształtowników stalowych oraz kwasoodporna komora suszenia, wykonana z blachy perforowanej odpowiednio przepuszczającej wilgotne powietrze. Kwasoodporna blacha perforowana jest ponadto odporna na ścieranie i działanie wysokich temperatury, przez co gwarantuje długi czas eksploatacji maszyny. Zastosowane źródło ciepła w postaci palnika na olej opałowy, gaz lub pieca opalanego odnawialnymi źródłami energii „OZE” (jak pelet lub brykiet) z wymiennikiem ciepła w połączeniu z wysoko przepływowym wentylatorem powietrza, dostarcza dużą ilość ciepłego strumienia powietrza otaczającego suszony materiał ze wszystkich stron.

Sterowanie automatyczne jest kierowane:

· dużej mocy palnikiem na olej opałowy z układem dwóch źródeł ognia;

· dużej mocy palnikiem na gaz,

· piecem na pelet drewniany.

Konstrukcja naszych suszarni i ich automatyzacja pozwalają zapewnić odpowiednią temperaturę powietrza bez zbędnego spalania paliwa. Cała konstrukcja w czasie pracy ustawiona jest na sześciu podporach, co zapewnia jej stateczną pracę, nawet na nierównym terenie.

Napędy na elementy robocze zasilane są silnikami elektrycznymi renomowanych producentów bądź przekazywane z wału odbioru mocy ciągnika rolniczego WOM. Zamontowane są też bezobsługowe przekładnie olejowe. Szereg czujników monitorujących pracę suszarni pozwala na przeprowadzenie w pełni kontrolowanych procesów – zarówno spalania paliwa, ogrzewania powietrza, jak i suszenia surowca. Prosta szafa sterownicza pozwala na zaprogramowanie sterowania całym procesem oraz monitoruje wszystkie istotne parametry pracy suszarni. W przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji, następuje natychmiastowe zatrzymanie wszystkich podzespołów.
Dozamech oferuje mobilne suszarnie ziarna SM w zależności od ich wielkości zasypu:

· SM-1 o pojemności 31 m³ = 25 T

o z napędem elektrycznym

o palnikiem olejowym

o palnikiem gazowym

· SM-2 o pojemności 12 m³ = 9 T

o z napędem elektrycznym

o palnikiem olejowym

o palnikiem gazowym

· SM-3 o pojemności 17 m³ = 12 T

o z napędem:

▪ elektrycznym

▪ WOM: SM-3W

▪ elektrycznym i WOM: SM-3SW

o palnikiem olejowym

o palnikiem gazowym

· SM-3 z wymiennikiem ciepła o pojemności 17 m³ = 12 T

o z napędem elektrycznym

o piecem na paliwo OZE

Wyposażenie standardowe, w zależności od wersji:

· palnik na olej opałowy wraz ze zbiornikiem

· palnik gazowy

· piec na paliwo OZE

· silniki elektryczne

· WOM

· szafa sterownicza z czujnikami

· aspiracja

· oświetlenie robocze i transportowe

· możliwość montażu urządzenia u klienta, uruchomienie oraz przeszkolenie operatora w cenie maszyny

DANE TECHNICZNE

WERSJA

SM-1

SM-2

SM-3

Długość [m]

7,0

5,6

5,6

Szerokość [m]

3,12

2,45

2,45

Wysokość[m]

8,5

6,5

7,7

Pojemność zbiornika paliwa [L]

750

750

750

Zużycie paliwa [L / tono procent]

Ok. 1-1,3

Ok. 1-1,3

Ok. 1-1,3

Maksymalna moc palników [°]

1100

830

830

Maksymalny pobór energii elektrycznej [kW]

36,5

21,5

21,5

Optymalne zabezpieczenie prądowe [A]

100

80

80

Waga [kg]

4450

3530

3930

·

·

·DANE EKSPLOATACYJNE

WERSJA

Pojemność w

Wydajność w tonach / doba

Napęd

Wilgotność początkowa / wilgotność końcowatona

Elektryczny

WOM

SM-1

31

25

Kukurydza: 70-100

Rzepak i zboże: 100-150

38 kW

-

Kukurydza: 28-35% / 14%

Rzepak i zboże: 12-18% / 6-14%

SM-2

12

9

Kukurydza: 24-32

Rzepak i zboże: 30-55

21 kW

-

Kukurydza: 28-35% / 14%

Rzepak i zboże: 12-18% / 6-14%

SM-3

17

13

Kukurydza: 25-36

Rzepak i zboże: 32-35

21 kW

-

Kukurydza: 28-35% / 14%

Rzepak i zboże: 12-18% / 6-14%

SM-3W

17

13

Kukurydza: 25-36

Rzepak i zboże: 32-35

-

TAK

Kukurydza: 28-35% / 14%

Rzepak i zboże: 12-18% / 6-14%

SM-3SW

17

13

Kukurydza: 25-36

Rzepak i zboże: 32-35

21 kW

TAK

Kukurydza: 28-35% / 14%

Rzepak i zboże: 12-18% / 6-14%

MOC ZAMONTOWANYCH SILNIKÓW

Wersja

SM-1

SM-2 iSM-3

Praca

Załadunek

Suszenie

Załadunek

Suszenie

Silnik ślimaka zasypu [kW]

3

-

3

-

Silnik ślimaka pionowego [kW]

15

15

11

11

Silnik wentylatora [kW]

-

18,5

-

7,5

Silnik palnika [kW]

-

1,5

-

1,5

Silnik aspiracji [kW]

-

1,5

-

1,5

Łączna moc silników [kW]

18

36,5

14

21,5
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads

New Mecmar D24 €89,700 Mobile grain dryer 2024 24.2 t/h Ukraine, m.Vinnytsia