New Dozamech Rozsiewacz wapna RWN-3 trailed fertilizer spreader

PDF
new Dozamech  Rozsiewacz wapna RWN-3 trailed fertilizer spreader
new Dozamech  Rozsiewacz wapna RWN-3 trailed fertilizer spreader
new Dozamech  Rozsiewacz wapna RWN-3 trailed fertilizer spreader image 2
new Dozamech  Rozsiewacz wapna RWN-3 trailed fertilizer spreader image 3
new Dozamech  Rozsiewacz wapna RWN-3 trailed fertilizer spreader image 4
new Dozamech  Rozsiewacz wapna RWN-3 trailed fertilizer spreader image 5
new Dozamech  Rozsiewacz wapna RWN-3 trailed fertilizer spreader image 6
new Dozamech  Rozsiewacz wapna RWN-3 trailed fertilizer spreader image 7
new Dozamech  Rozsiewacz wapna RWN-3 trailed fertilizer spreader image 8
new Dozamech  Rozsiewacz wapna RWN-3 trailed fertilizer spreader image 9
Interested in the ad?
1/9
PDF
€12,560
Net price
PLN 54,630
≈ $13,360
€15,448.80
Gross price
Contact the seller
Brand:  Dozamech
Model:  Rozsiewacz wapna RWN-3
Type:  trailed fertilizer spreader
Year of manufacture:  10/2021
Volume:  3.7 m³
Load capacity:  3000 kg
Net weight:  1080 kg
Gross weight:  4080 kg
Location:  Poland Odolanów
Placed on:  Mar 25, 2024
Agronetto ID:  RM27051
Description
Working width:  5 m
Required tractor power:  70 HP
Capacity:  3 t/h
Operating speed:  12 km/h
Overall dimensions:  5.25 m × 1.96 m × 1.9 m
Transport dimensions:  5.25 m × 1.96 m × 1.9 m
Truck body
Body dimensions:  length - 5.25 m
Axles
Number of axles:  1
Tyre size:  380/55-17
Tyre condition:  100 %
Condition
Condition:  new
More details
Colour:  blue, metallic

More details — New Dozamech Rozsiewacz wapna RWN-3 trailed fertilizer spreader

English
RWN-3 is used in inland fishing farms in order to:

• the spreading of lime, not only in winter when the pond bottoms are exposed;

• combating algae bloom with lime;

• reducing the nuisance associated with feeding fish by:

a. the possibility of loading fishing boats with fish food, which will be infused instead of being fed from the boat;

b. direct feeding to the pond at feeding places accessible to all development phases of the fish, even from hatching.Advantages of using RWN-3:

Multifunctional use related to:
mineral lime fertilization and disinfection regardless of weather conditions or the condition of the pond bottom;
elimination and combating algae blooms in the summer period;
the transportation of feed;
giving karma.
Limiting the negative impact of weather conditions on the performance of treatments, such as:
unfrozen bottom of the pond,
presence of water or softening of the bottom,
excessive air movement or its direction,
uniformity of lime spread.
Can be used on ponds with a large amount of non-mineralized silt.
Reducing the nuisance for employees.


The RWN-3 single axle spreader consists of:

The frame of the car equipped with:

1.permanent hitch with a hook to the tractor

2. PTO

3. road wheels with (balloon) tires to prevent collapsing during operation

A box with the following parameters:

4. capacity: 3.7 m³

5.Load capacity: 3T

• Auger conveyor driven by a hydraulic motor with speed control:

6.spreading device equipped with:

a. WPO fan - 14.25

b.blower driven by PTO (power take-off)

c. folding ejection tube, length: 4 mTechnical parameters of the RWN-3:

Total weight - 1080 kg
Box capacity - 3.7 m³
Loading capacity - 3 T
Working speed - 12 km / h
Show the whole comment
RWN-3 wykorzystywany jest w gospodarstwach rybactwa śródlądowego w celu:

• rozsiewu wapna, nie tylko w okresie zimowym, w którym dno stawów jest odkryte;

• zwalczania zakwitów glonów przy udziale wapna;

• ograniczenia uciążliwości związanej z zadawaniem karmy rybom poprzez:

a. możliwość załadunku łodzi rybackich karmą dla ryb, która zostanie zadana zamiast karmienia z łodzi;

b. bezpośrednie zadanie karmy na staw w miejscach karmienia dostępnych dla wszystkich faz rozwojowych ryb, nawet od wylęgu.Zalety zastosowania RWN-3:

Wielofunkcyjne zastosowanie związane z:
nawożeniem wapnem mineralnym i odkażaniem niezależnie od warunków pogodowych lub stanu dna stawowego;
likwidowaniem i zwalczaniem zakwitów glonów w okresie letnim;
transportem karmy;
zadawaniem karmy.
Ograniczenie negatywnego wpływu warunków pogodowych na wykonanie zabiegów, takich jak:
niezamarznięte dno stawu,
obecność wody lub rozmiękczenie dna,
nadmierne ruchy powietrza lub jego kierunek,
równomierność rozsiewu wapna.
Możliwość zastosowania na stawy z dużą ilością niemineralizowanego mułu.
Zmniejszenie uciążliwości dla pracowników.


Rozsiewacz Jednoosiowy RWN-3 składa się z:

· Ramy wozu wyposażonej w:

1. zaczep stały z hakiem do ciągnika

2. WOM

3. koła jezdne z oponami (balonowe) zabezpieczającymi przed zapadaniem się podczas pracy

· Skrzyni o parametrach:

4. pojemność: 3,7 m³

5. ładowność: 3 T

• Przenośnika ślimakowego napędzanego przez silnik hydrauliczny z regulacją obrotów:

6. aparat rozsiewający wyposażony w:

a. wentylator typu WPO – 14,25

b. dmuchawę napędzaną przez WOM (wałek odbioru mocy)

c. rurę wyrzutową składaną, o długości: 4 mParametry techniczne RWN-3:

Masa całkowita – 1080 kg
Pojemność skrzyni – 3,7 m³
Ładowność – 3 T
Prędkość robocza – 12 km/h
Zapotrzebowanie na moc ciągnika – 70 KM
Długość wraz z hakiem zaczepowym – 5,25 m
Szerokość – 1,96 m
Wysokość – 1,9 m
Rozstaw kół – 1640 cm
Opony – 380/55-17
Przenośnik ślimakowy
Wentylator typu WPO –14,25
Obroty – 4700/min
Wydatek – 0,44 m³/sek
Ciśnienie całkowite – 14 000 Pa
Rozdzielenie napędu zachodzi dzięki:
ślimakowi napędzanemu przez pompę z regulacją na zaworze
dmuchawie napędzanej przez WOM (wałek obrotu mocy)
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads

New Salwek-Masz €10,340 Trailed fertilizer spreader 2021 3500 kg Poland, Nowa Dąbia